АКЦИЯ
8 ЛЕТ ТМ "ЭКСПРЕСС СТРИЖКА"!

День рождения у нас – подарки для вас!
Восемь крутых подарков от ТМ "Экспресс Стрижка"
уже ждут тебя!
Главный приз - Телевизор

Для участия в Акции:

1. До 31 марта (включительно) оберіть послугу «Чоловіча стрижка», «Жіноча стрижка» або відповідні назви цих послуг, в залежності від міста України, в якому знаходиться "Експрес Стрижка".

2. Введіть номер мобільного телефону в поле «ДЛЯ УЧАСТІ ВВЕДІТЬ СВІЙ НОМЕР МОБІЛЬНОГО»
в форматі «38 (0ХХ) ХХХ-ХХ-ХХ», приклад: 38 067 123 45 67.

3. Натисніть кнопку «Далі» в правому верхньому кутку, яка з`являється одразу при початку введення номеру мобільного телефону.

4. Вітаємо, Ви стали учасником Акції та приймете участь у розіграші призів від ТМ "Експрес Стрижка".

Чекаємо на Вас! Бажаємо гарної стрижки!
Ваша "Експрес Стрижка"

Офіційні правила рекламної акції:

СВЯТКУЄМО РАЗОМ! 8 РОКІВ ТМ "ЭКСПРЕСС СТРИЖКА"
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
(далі за текстом – «Правила», «Акція» та «Договір» )
Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір з надання наступних послуг: «Чоловіча стрижка» та/ або «Жіноча стрижка» або «Стрижка 80 грн» (виключно для салонів в місті Житомир) в міжнародній мережі перукарських салонів ТМ «Экспресс Стрижка» та прийняти участь у розіграші призів з Призового фонду Акції на період проведення Акції. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців – Учасників Акції. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оплати за послугу «Чоловіча стрижка» або «Жіноча стрижка» або «Стрижка 80 грн» (виключно для салонів в місті Житомир), надання персональних даних, відповідальності за свідоме чи помилкове надання невірної інформації шляхом вводу особистих даних (мобільний номер телефону) на екрані Терміналу для оплати за послуги в міжнародній мережі перукарських салонів ТМ «Экспресс Стрижка» в полі «ДЛЯ УЧАСТІ ВВЕДІТЬ СВІЙ НОМЕР МОБІЛЬНОГО» в форматі «38 (0ХХ) ХХХ-ХХ-ХХ» та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Далі» на екрані Терміналу, яка з`являється одразу при початку введення номеру мобільного телефону.
2. Визначення термінів
1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована дієздатним фізичним особам, які досягли 18 років, укласти з Продавцем договір з надання послуг «Чоловіча стрижка» та/ або «Жіноча стрижка» або «Стрижка 80 грн» (виключно для салонів в місті Житомир), (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті та прийняти участь у розіграші Призів з Призового фонду Акції.


1.2. Послуги – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем в салоні міжнародної мережі перукарських салонів ТМ «Експрес Стрижка» на екрані платіжного Терміналу як «Чоловіча стрижка» або «Жіноча стрижка» або «Стрижка 80 грн» (виключно для салонів в місті Житомир).


1.3. Покупець (або Учасник Акції) – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує особисті дані (мобільний номер телефону) для участі в розіграші Призу, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності.

1.3.1. Учасниками Акції не можуть бути працівники мережі «Експрес Стрижка».1.4. Продавець (або Організатор Акції) – Фізична особа-підприємець Погодіна Ірина Анатоліївна, в особі Погодіна Ірина Анатоліївна, що діє на підставі включення до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб від "08" серпня 2005 р. № 2 362 000 0000 000180, яка володіє ТМ «Експрес Стрижка».


1.5. Умови – для участі в розіграші Призів з Призового фонду Акції в період з 8.03.2021 - по 31.03.2021 включно, Учасник Акції оплачує Послугу «Чоловіча стрижка» або «Жіноча стрижка» або «Стрижка 80 грн» (виключно для салонів в місті Житомир), надає персональні дані шляхом вводу мобільного номеру телефону на екрані платіжного Терміналу в полі полі «ДЛЯ УЧАСТІ ВВЕДІТЬ СВІЙ НОМЕР МОБІЛЬНОГО» в форматі «38 (0ХХ) ХХХ-ХХ-ХХ», та натискаючи кнопку «Далі» на екрані Терміналу, яка з`являється одразу при початку введення номеру мобільного телефону, тим самим даючи згоду на обробку персональних даних. Після цього кожному Учаснику Акції присвоюється унікальний порядковий за яким Учасник Акції прийме участь в розіграші Призів з Призового фонду Акції після завершення Акції. Зверніть увагу, що для кожної наступної послуги «Чоловіча стрижка» або «Жіноча стрижка» або «Стрижка 80 грн» Учасник Акції отримує унікальний номер, який так само бере участь в розіграші Призів.


1.6. Призи з Призового фонду Акції – це 8 (вісім) подарунків від Організатора Акції, один з яких Учасник Акції зможе отримати в разі виграшу. Головний приз Призового фонду Акції- телевізор.

1.6.1. Про Подарунковий фонд Акції Організатор Акції інформує Учасників Акції на офіційному сайті компанії http://expresstrijka.com в розділі «Новини».

1.6.2. Розіграш Призів з Призового фонду Акції відбудеться після закінчення терміну дії Акції (після 31.03.2021) шляхом чесного та неупередженого вибору восьми випадкових чисел за допомогою сервісу «random.org» з усіх номерів мобільних телефонів, які Учасники Акції залишили в платіжному терміналі Організатора для участі в Акції та яким був присвоєний унікальний порядковий номер.


1.6.3. Про результати розіграшу Організатор інформує Учасників Акції на офіційному сайті компанії http://expresstrijka.com в розділі «Новини» після завершення Акції.


1.8. Термінал – це платіжний термінал, розташований в перукарському салоні «Експрес Стрижка», що передає дані через стільникову мережу або Wi-Fi та фіксує оплату за послуги та, за допомогою якого, Продавець отримує інформацію від покупця, необхідну для виконання умов даного договору.
2. Предмет Договору

2.1. Продавець (або Організатор Акції) зобов'язується надати Покупцю (або Учаснику Акції) Послуги, а Покупець (або Учасник Акції) зобов'язується оплатити послуги та виконати Умови цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми «ДЛЯ УЧАСТІ ВВЕДІТЬ СВІЙ НОМЕР МОБІЛЬНОГО» в форматі «38 (0ХХ) ХХХ-ХХ-ХХ» та натискання кнопки «Далі» на екрані Терміналу, яка з`являється одразу при початку введення номеру мобільного телефону.
3. Оформлення участі в оферті
3.1. При заповненні Покупцем форми «ДЛЯ УЧАСТІ ВВЕДІТЬ СВІЙ НОМЕР МОБІЛЬНОГО» в форматі «38 (0ХХ) ХХХ-ХХ-ХХ» на екрані платіжного Терміналу в салоні «Експрес Стрижка», Покупець зобов'язується надати наступну обов'язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання Умов договору:

3.1.1. Контактний номер телефону, який необхідний для можливості зв`язку з Учасником Акції в разі виграшу.

3.1.2. П.І.П в разі виграшу Головного призу з Призового фонду Акції для нагородження Призу та розміщення даної інформації на офіційних сайтах Організатора за спільною згодою з Покупцем.

3.2. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на екрані Терміналу. Після оформлення участі в Акції через Термінал, дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця для можливості надання призів Покупцеві в разі виграшу.

3.2.1 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: В разі зазначення Покупцем свідомо або несвідомо неправильного номера мобільного телефону, процес зв`язку з учасником Акції для надання йому Призу з призового фонду Акції стає неможливим, тому Учасник Акції не буре участь у розіграші Призів з призового фонду Акції.


3.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при заповненні форми «ДЛЯ УЧАСТІ ВВЕДІТЬ СВІЙ НОМЕР МОБІЛЬНОГО» в форматі «38 (0ХХ) ХХХ-ХХ-ХХ» на екрані Терміналу та усвідомлює наслідки надання невірної або помилкової інформації, зазначені в пункті 3.2.1. цього Договору та сам перевіряє правильність інформації, яку Учасник Акції надає особисто.

3.4. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Послуг), шляхом використання Терміналу, Покупець підтверджує наступне:

3.4.1. Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

3.4.2. Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання умов Договору.

Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.
4. Ціна на послуги, Оплата і отримання Призу з Призового фонду Акції
4.1. Ціни на послуги, які беруть участь в Акції: «Чоловіча стрижка» або «Жіноча стрижка» або «Стрижка 80 грн» (виключно для салонів в місті Житомир), визначаються Продавцем самостійно та вказані на екрані платіжного Терміналу. Всі ціни на послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.


4.2 Ціни на послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці послуги, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.


4.3. Вартість послуги, яка вказана на екрані платіжного Терміналу не включає в себе вартість доставки Призу в разі виграшу Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику), якщо це необхідно. В разі самостійного отримання призу Учасник Акції не сплачує нічого.

4.4. Зобов'язання Покупця по оплаті послуги вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

4.5. Розрахунки між Продавцем і Покупцем здійснюються виключно за допомогою платіжного Терміналу, розташованого в салоні «Експрес Стрижка» ТМ.5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Продавець зобов'язаний:

5.1.1. Отримати достовірні особисті дані Покупця для можливості зв`язку з ним та для нагородження Призу (у разі виграшу), у відповідності до умов цього Договору .

5.1.2. Надати покупцю послугу, після її оплати в платіжному Терміналі.

5.1.3. Повідомити Покупця про Умови та дату визначення переможців шляхом розміщення інформації на сайті компанії http://expresstrijka.com в розділі «Новини».

5.1.4. Повідомити Покупця про зміну дати визначення переможців в наслідок запровадження Урядом України карантину / локдауну, шляхом розміщення інформації на сайті компанії http://expresstrijka.com в розділі «Новини».


5.2. Продавець має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті компанії http://expresstrijka.com в розділі «Новини». Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.2.2. Змінити дати проведення Акції за умови винекнення технічних складностей, що перешкоджають чесному та неупередженому проведенню Акції або введення карантину/ локдауну на території України, повідомивши про це Учасників Акції шляхом розміщення інформації на сайті компанії http://expresstrijka.com в розділі «Новини».


5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на екрані платіжного Терміналу в салоні «Экспресс Стрижка» ТМ.


5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, зазначені в пункті 3.1. цього договору, що однозначно ідентифікують його як Покупця, який бере участь у розіграші Призу на період проведення акції і достатні для зв`язку з покупцем для передачі Покупцеві Призу.
6. Відповідальність

6.1. Продавець не несе відповідальності за надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації при введенні номеру мобільного телефону в «ДЛЯ УЧАСТІ ВВЕДІТЬ СВІЙ НОМЕР МОБІЛЬНОГО» в форматі «38 (0ХХ) ХХХ-ХХ-ХХ».

6.2. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.


6.3. Продавець та Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону. Продавець зв`язується з Покупцем за допомогою контактного мобільного номера телефону, залишеного Покупцем, а Покупець зв`язується з Продавцем, надсилаючи електронного листа на електронну адресу marketing@estr.com.ua, або за номером телефону, вказаним на сайті компанії http://expresstrijka.com.

7. Конфіденційність і захист персональних даних.
7.1. Надаючи свої персональні дані на екрані платіжного Терміналу «Експрес Стрижка» ТМ при оплаті за послуги та натискаючи кнопку «Далі» на екрані Терміналу, яка з`являється одразу при початку введення номеру мобільного телефону, Покупець погоджується з Політикою конфіденційності та Публічним договором (Оферта)», та надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

7.2. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.


7.3. Покупець погоджується з методами та місцем обробки персональної інформації, а саме з тим, що обробка персональної інформації здійснюється з використанням комп'ютерів і (або) засобів автоматизації відповідно до організаційними процедурами і методами, які відповідають цілям збору даних.

7.3.1. У деяких випадках персональна інформація може бути доступна певним категоріям відповідальних осіб компанії Продавця (Оператора даних), пов'язаних із забезпеченням функціонування платіжних систем та Терміналів (таким як адміністрація, відділ продажів, відділ маркетингу, колл-центр, юридичний відділ, системні адміністратори), або стороннім організаціям (таким як незалежні постачальники технічних послуг, поштові організації, постачальники послуг хостингу, компанії-постачальники інформаційних технологій, служби зв'язку), яким ми доручаємо, при необхідності, виконувати функції обробника даних.


7.4. Будь-яке використання вашої персональної інформації здійснюється відповідно до цієї Політики конфіденційності. Час від часу, ми можемо направляти вам повідомлення, що містять маркетингову та рекламну інформацію про наші послуги, акційні пропозиції і т.д.


7.5. Продавець вправі залучати інші компанії для організації рекламних кампаній для надання послуг. Ці компанії також можуть отримати доступ до частини вашої персональної інформації, лише в тій частині, в якій це необхідно для надання послуг, при цьому, вони не мають права використовувати її для будь-яких інших цілей.


7.6. Продавець зберігає за собою право використовувати і повідомляти будь-яку інформацію про вас, у випадках, прямо встановлених законом, нормативно-правовим актом, з метою захисту цілісності наших сервісів і захисту прав або ж з метою сприяння правоохоронним органам в розслідуванні злочинів і забезпеченні громадської безпеки.


7.7. Продавець робить комерційно обґрунтовані заходи для запобігання несанкціонованому доступу до персональної інформації і даних, отриманих в процесі користування послугами Продавця в міжнародній мережі перукарських салонів ТМ «Експрес Стрижка». Ми прагнемо захищати ваші персональні дані.


8. Правова інформація

8.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.4. Дана Політика конфіденційності відповідає вимогам законодавства України про захист персональних даних і містить докладні відомості про дані, що збираються, мету, способи їх збору, обробки, використання і захисту.

Реквізити Організатора Акції:

ФОП Погодіна Ірина Анатоліївна, що володіє ТМ «Експрес Стрижка»,
діє на підставі включення до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб
від "08" серпня 2005 р. № 2 362 000 0000 000180

http://expresstrijka.com